Aktualności

15.01.2014
W dniu 4 grudnia 2013 roku w ramach prowadzonej „akcji odblaskowej” członkowie Stowarzyszenia Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "Bezpieczne Życie” w Jarosławiu w osobach: Pan Józef Napora i Pan Wacław Ochota, gościli w Zespole Szkół w Rokietnicy.

Przedstawiciele stowarzyszenia zostali przywitani przez Panią wicedyrektor mgr Bożenę Ochotę, a całość spotkania przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczniowie podzieleni na dwie grupy wiekowe, wysłuchali prelekcji na temat zasad bezpiecznego poruszania się dziecka po drodze publicznej w czasie drogi do szkoły, zasad poruszania się rowerem oraz o obowiązku posiadania elementów odblaskowych w świetle obowiązujących przepisów. Uczniom rozdano odblaski na tornistry i odzież zewnętrzną, które przyczynią się do tego, by dzieci były widoczne na drogach po zmroku. Na ręce wychowawców klas przekazano materiały dydaktyczne w postaci płyt DVD.       

(Aktualizacja: 15.01.2014 13:49)
1% podatku
Galeria
Jarosławska Koalicja Antytytoniowa