Aktualności

24.05.2013
W dniu 15.05.2013 r. w Pracowni Endoskopii Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu odbyło się przekazanie sprzętu medycznego ufundowanego dla tej pracowni przez nasze Stowarzyszenie. Wsparcie sprzętowe w postaci ssaka-pompy do endoskopu KV-5 marki Olympus z kompletnym zestawie z drenami, filtrami, słojem i wysięgnikiem zasiliło Pracownie Endoskopii, o wartość ok 10.000 zł.

W przekazaniu uczestniczyli pracownicy i dyrekcja szpitala, m.in. Janina Dańczak-Balicka Dyrektor COM w Jarosławiu, Artur Mrozowicz Kierownik Pracowni Endoskopii oraz członkowie Stowarzyszenia: Prezes Zarządu Zbigniew Ziarnik, Bogusław Ryzner, Andrzej Szarek i Józef Napora.
Jest to już kolejny zakup sprzętu medycznego dla szpitali sfinansowany przez nasze Stowarzyszenie, sprzęt dla Pracowni Usprawniania Leczniczego COM w Jarosławiu, zestaw do trudnej intubacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Stowarzyszenie w okresie swojej działalności od 2005 r. finansowało także zakup zestawów ratunkowych i innego wyposażenia dla pojazdów Ochotniczej i Zawodowej Straży Pożarnej, Policji, karetek pogotowia, a także upowszechniało zasady bezpiecznego poruszania się po drodze m.in. poprzez akcje odblaskowe.

(Aktualizacja: 24.05.2013 16:44)
1% podatku
Galeria
Jarosławska Koalicja Antytytoniowa